Betingelser

100 miles og 50 miles

 • Nytt fra 2024: 50 miles blir fullmerket 
  Deltaker må ha fylt 18 år.
 • Man deltar i arrangementet på eget ansvar og egen risiko. Arrangør fraskriver seg ethvert ansvar for utgifter som måtte oppstå dersom deltaker utsettes for skade, sykdom eller andre forhold i forbindelse med arrangementet.
 • Deltaker plikter å sette seg inn i all skriftlig informasjon gitt av arrangør, og å retteseg etter beskjeder gitt av arrangør.
 • Dersom man kommer over en annen deltaker i en nødsituasjon, plikter man å hjelpe til etter beste evne og å melde fra til arrangør/nødetater.
 • Deltaker må følge den angitte løpstrasé ved hjelp av gps-enhet, mobil, klokke eller papirkart og kompass.
 • Løpstrasé vil ikke være merket, deltaker må selv laste ned gpx-fil som legges ut av arrangør.
 • Man får ikke etterlate seg noe søppel i eller langs løypa, dette kan man kaste på angitt sted på matstasjonene underveis
 • Deltakers navn, klubb, nasjonalitet og fødselsår kan publiseres i resultatlister og deltakerlister.
 • Vi tar bilder under arrangementet, bilder av deltaker kan legges ut på sosiale medier og nettsted.
 • Påmelding er bindende. Startavgift til påmeldt deltaker som er forhindret fra å delta refunderes ikke. Ved avlysning av arrangementet refunderes 50% av startavgiften.
 • Deltaker må lagre arrangørens telefonnummer på sin mobiltelefon som skal medbringes og den være påslått under hele løpet.
 • Deltaker må medbringe strømbank og/eller reservebatterier med nok kapasitet til telefon og andre hjelpemidler som trenger strøm (GPS, lykt osv.).
 • Deltaker må ha med obligatorisk utstyr i henhold til en detaljert liste, denne blir lagt ut på Facebook-siden til Sandnes Ultratrail. Obligatorisk utstyr skal bæres gjennom hele løypa fra start til mål.
 • Support er kun tillatt ved matstasjoner. Det vil bli flere av disse underveis.
 • 3 dropbager er tillatt på 100 miles, og 1 dropbag på 50 miles, disse fraktes til angitte punkter av arrangør.
 • Å lage eller bruke depoter langs løypa er ikke tillatt.
 • Pacing er ikke tillatt.
 • Dersom deltaker bryter løpet, må det straks meldes fra til arrangør. Arrangør har i utgangspunktet ikke kapasitet til å hente deltakere som bryter, men vi vil være behjelpelige dersom vi har mannskap tilgjengelig.
 • Disse betingelsene kan endres ved behov og eventuelle endringer vil da kommuniseres på Facebook-siden og tre i kraft umiddelbart etter oppdatering.